گیاه پزشکی- آفات بنفشه آفریقایی

بیماری ها و آفات بنفشه آفریقایی : مهمترین بیماری های بنفشه آفریقایی منشاء ویروسی یا قارچی دارند. رطوبت زیاد موجب انتشار بیماری های قارچی می شود. اسیدی بودن خاك، نداشتن زهكشی مناسب و خیس شدن برگ ها این بیماری را شدت می دهد. در صورت مشاهده این تغییرات در گل بنفشه...

نحوه کاشت بنفشه آفریقایی

کاشت بنفشه آفریقایی بستر کاشت مناسب برای کاشت بنفشه آفریقایی مخلوطی از پیت، هوموس پیت، تراشه‌های پوست درخت سرو و کمپوست است. همچنین از خاكبرگ آماده موجود در بازار نیز میتوانید به عنوان محیط کشت استفاده کنید. توجه داشته باشید هیچگاه نباید برای پرورش این گل از خاک...

بنفشه آفریقایی

نام انگلیسی : SAINTPAULIA IONANTHA خانواده : GESNERIACEAE  – ژسنریاسه بومی : شرق آفریقا بنفشه آفريقايي يكي از زيباترين گياهان گلداراست كه نه تنها داراي گلهايي زيبا بلكه شاخ و برگ‌های مخملی و کرکدار به رنگ سبز تیره آن نيز از جذابيت خاصي برخورداراست. زادگاه این گل...