سوال های پر تکرار در مورد کاکتوس:

# مشاهدات: رشد کاکتوس متوقف، اما با لمس آن احساس میکنیم که کاملا پابرجا و استوار است. هیچ گونه حشره و آفتی هم در اطراف گیاه و یا در سطح خاک وجود ندارد. در بازدید از ریشه های آثاری که نشان دهد زمان تعویض است مشاهده نکردیم اما احتمال قهوه ای و نارنجی شدن قاعده ساقه را می دهیم.

## تشخیص: ریشه پوسیده است و علت آن آبیاری زیاد از اندازه و یا کهنه و فشرده و نفوذناپذیری خاک گلدان هم می تواند باشد.

### درمان: خاک گلدان را با یک برس کنار بزنید، و دو روز صبر کنید تا خشک شود سپس با یک کارد تیز در حد کارد موکت بری لایه ای از قاعده ساقه بردارید و آنقدر ادامه دهید تا بافت قهوه ای یا نارنجی تمام شود. محل برش را با پودر هورمون ریشه زا مخلوط با قارچ کش پودرپاشی کنید. بافت های تراشیده شده را از سطح گلدان خارج کنید و یک هفته اجازه دهید تا محل زخم خشک شود.اگر محل زخم بیش از 3 سانتیمتر عرض دارد بیش از یک هفته مهلت دهید گلدان نو با خاک کاکتوس#بهکام  آماده و گیاه را بدون آبیاری دوباره کاشت کنید و منتظر ظهور ریشه ها باشید سپس آبیاری کنید.

# مشاهدات: رشد کاکتوس متوقف است بشره(پوست) گیاه قهوه ای و سیاه شده و با لمس آن احساس می شود نرم است هیچگونه حشره ای هم اطراف گیاه مشاهده نمیکنیم.

##تشخیص: گیاه متاسفانه تلف شده است علت آن می تواند آبیاری بیش از حد در ماه های سرد و یا یخ زدگی باشد.

### درمان: گیاه را از بقیه جدا کنید. خاک و گیاه را دور کنید. گلدان را تمیز بشویید همیشه دقت کنید خاک را در بین دو آبیاری با انگشت لمس کرده و از خشک بودن آن مطمعن شوید. سپس آبیاری مجدد کنید در زمستان خاک را کاملا خشک کنید، دو هفته پس از تعویض گلدان با خاک کاکتوس #بهکام، آبیاری کنید. گیاه را در شب های سرد زمستانی بین پرده و پنجره محبوس نکنید.